O firmě RobSys

Společnost RobSys je volným uskupením několika menších českých firem zabývajících se robotikou, průmyslovou automatizací a zakázkovou výrobou speciálních zařízení určených převážně pro laboratorní použití.

Pod hlavičkou RobSys nabízíme zakázkovou výrobu mobilních a stacionárních robotů, měřicích, testovacích a jiných zařízení pro průmyslové, laboratorní a vědecké aplikace. Dále nabízíme vývoj a výrobu inteligentních senzorů a akčních členů a jiných modulů pro distribuované systémy.

Eduro

Robot Eduro v úpravě pro robotickou soutěž Eurobot 2009.


Produktové skupiny

Mobilní roboti

Mobilní robot

Stacionární systémy

Stacionární systém

Komponenty a moduly

Komponenty a moduly